ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ຮູບ ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ສິດປະກັນຕົນ ໂດຍ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
2 ຄໍລໍໍ່າໜັງສືພິມ ໂດຍ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ ນຳໃຊ້ປັດຈຸບັນ (3 ສະບັບ) ໂດຍ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
4 ນິຕິກຳ - ແຈ້ງການ(6 ສະບັບ) ໂດຍ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
5 ນິຕິກຳ - ຂໍ້ຕົກລົງ(3 ສະບັບ) ໂດຍ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
6 ນິຕິກຳ - ກົດໝາຍ(5 ສະບັບ) ໂດຍ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
7 ນິຕິກຳ - ຄຳແນະນຳ(4 ສະບັບ) ໂດຍ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
8 ປະເພດການອຸດໜູນ ໂດຍ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
9 ແຜ່ນພັບ ການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ສຳ​ລັບ​ພາກ​ລັດ, ສຳ​ລັບ​ພາກ​​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ, ແບບ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ ແລະ ພາສາອັງກິດ (4 ສະບັບ) ໂດຍ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ